Pirkimo - pardavimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.dekorodeka.lt

Tais atvejais, kai naudojamasi šia internetosvetaine, įskaitant prisijungimą prie jos ir joje nurodytų prekių pirkimą, taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Šios nuostatos ir sąlygos, kurios išdėstomos toliau, gali būti bet kuriuo metu pakeistos, apie tai nepateikiant jokio papildomo pranešimo.

UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Pirkdamas prekes, Pirkėjas jas paima virtualiai ir įdeda į virtualų krepšelį.

Pirkėjas pateikia duomenis, kurių būtinai reikia tam, kad būtų galima įvykdyti užsakymą, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą ir pan.

Momentas, kai Pirkėjas įvykdo mokėjimą, laikomas sutarties sudarymo momentu.

Kai Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą, laikoma, kad Pardavėjas užsakymą priėmė.

Jei Pirkėjas nesumokėjo mokėtinų sumų, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas.

Už prekes mūsų parduotuvėje galite atsiskaityti naudodamiesi atlikdami mokėjimą Paysera arba mokėjimo pavedimu.

Elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pardavėjas pristato per Elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos prekės nurodytą terminą. Pardavėjas pristato daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. Jei dėl svarbių priežasčių pardavėjas negali pristatyti prekių pirkėjui, tuomet pardavėjas privalo papildomą prekių pristatymo terminą suderinti su pirkėju, o pirkėjui nesutikus su tuo terminu – pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį. (išskyrus užsakomom gaminamom prekėms pagal klientų pateiktus matmenis ar medžiagas)

PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:

  • atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar elektroninėje parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti;
  • yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  • atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

Pardavėjas neatsako dėl skirtingų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų ypatybių, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalvų ir formų nežymaus neatitikimo nuo realių prekių spalvų ir formų.

Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma kokybės garantija, kurios pagrindu vartotojai į pardavėją gali kreiptis per ne ilgesnį nei 2 metų terminą (Civilinio kodekso 6.338 str.). Garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjui pateikus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekę sumokėta kainą, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

Pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės):

1) Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita;

2) Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjui pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta nekokybiška, turi ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

3) Pirkėjas privalo pateikti galimai netinkamos kokybės prekės atveju prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, pakuotę (jei yra).

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŲ SAUGUMAS

Jūsų vardo ir pavardės, telefono numerio, prekių pristatymo adreso, el. pašto adreso ir duomenų apie mokėjimo būdą prašome tam, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.

Jūsų pateikti duomenys ir mums, ir ją apdorojantiems subjektams leis įvykdyti jūsų užsakymą bei suteikti mūsų paslaugas.

Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate, kad:

  • siekiant aptarti jūsų užsakymą arba atsakyti į jūsų pateiktą klausimą, į jus būtų kreiptasi el. paštu arba telefonu;
  • būtina informacija būtų perduota siuntų gabenimo tarnybai tam atvejui, jei jai reikėtų su jumis susisiekti dėl jūsų užsakymo pristatymo.

Nusprendę pirkti mūsų interneto svetainėje, jūs pripažįstate, kad pritariate šioms Pirkimo taisyklėms, ir sutinkate, kad minėta informacija būtų pateikta siuntų gabenimo tarnybai, kuri tą informaciją gali saugoti apskaitos tikslu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimo arba su juo susiję, kurių negalima išspręsti Pardavėjo ir Pirkėjo derybomis per 14 dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas (jei jis yra vartotojas), nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.